VIII Zachodniopomorskie Forum Turystyki

Dzień I: 6 grudnia 2017 (środa)


10:00 - 11:00
Przyjazd i zakwaterowanie
11:00 - 13:00
Panel I

POMYSŁY NA KREATYWNE PRODUKTY TURYSTYCZNE
– CASE-STUDY

 
Panel II

REGIONALNY SYSTEM E-INFORMACJI – ROZWÓJ PROJEKTU E-TURYSTYKA

1. Centra Nauki w Polsce i Europie m.in. „Kopernik” - Warszawa, „Młyn Wiedzy” - Toruń, „Experyment” -  Gdynia, „Leonardo da Vinci” - Kielce, „Hydropolis” - Wrocław, „Phaneo” – Wolksburg   (warsztat dla osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie informacji turystycznych)
• Projekt  e-turystyka i jego rozwój.
2. Lokalne Centra Nauki – przykłady przedsięwzięć  kreujących  rozwój miast, gmin, regionów: Centrum Nauki i Techniki „Energia” - Karlino, „Leonardia” – Darłowo i inne z województwa zachodniopomorskiego   • Budowanie sieci redaktorów terenowych projektu e-turystyka
• Zasilanie portalu treścią i jej znaczenie dla skuteczności  strony
• portal „pomorzezachodnie.travel” - case-study,
3. Morskie Centrum Nauki w Szczecinie - czym będzie, czym się będzie wyróżniać, harmonogram inwestycji + działania programowe i edukacyjne w 2018 roku   Prowadzący:  Adam Pioch, Damian Greś, Zdzisław Pawlicki
4. Praktyczny pokaz:
 • jak sprzedawać wiedzę?
 • jak zainteresować odbiorców?
 • jak mówić ciekawie o zjawiskach naukowych?.
   
Prowadzący:  Witold Jabłoński Grzegorz Adamowicz    
13:00 - 14:00
Lunch
14:00 - 18:00
Panel III

NOWOCZESNE INTERNETOWE E-NARZĘDZIA W TURYSTYCE

 • Czy „roczna - dwuletnia” strona internetowa dzisiaj dalej przyciąga czy raczej odstrasza?
 • Jakie narzędzia w Internecie aktualnie najlepiej sprzedają Twój produkt?
 • Dlaczego warto wykorzystywać Storytelling?
 • Jakie narzędzia internetowe generują obecnie największe zasięgi?
 • Jakich narzędzi i aplikacji trzeba teraz używać, by być skutecznym w internecie?
 • Czy nadal warto posiadać stronę www?
 • Jak wykorzystywać „Influencer marketing” do uzyskiwania zasięgów i lepszej pozycji w wyszukiwarkach.
Prowadzący:  Adam Pioch

18:00 - 19:00
czas wolny
od 19:00

Wieczór szkoleniowy-integracyjny... "z Mikołajkiem"

Enoturystyka – możliwości rozwoju na Pomorzu Zachodnim.
Sommelier - zawód dla wybranych czy umiejętność życiowa?
- pokaz sommelierski połączony z praktyczną nauką zasad doboru i degustacji win.
Kolacja - Networking – Degusting – Dancing - Sleeping

Prowadzący:  dr Zbigniew Głąbiński i Konrad Potejko
 

Dzień II: 7 grudnia 2017 (czwartek)

Otwarte Walne Zebranie
Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

Tematy wiodące:
 • Plan działań ZROT na rzecz rozwoju i promocji turystyki w roku 2018,
 • Potrzeby, możliwości i zasady współpracy: JST – przedsiębiorców  -  NGO.

10:00 - 14:00
Porządek Zebrania:
1. Otwarcie zebrania
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Przyjęcie Regulaminu obrad Walnego Zebrania ZROT
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
6. Przedstawienie propozycji planu pracy na rok 2018 (w tym w zakresie e-turystyki)

zaproszeni goście:
 • Damian Greś – Dyrektor Wydziału Turystyki i Gospodarki UM WZP
 • Krzysztof Barczyk – Dyrektor Gabinetu Marszałka UM WZP
 • Andrzej Binka – Dyrektor Wydział Rolnictwa i Rybactwa UM WZP
 • Wojciech Łebiński - Dyrektor Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego UM WZP
 • Bartłomiej Mroczkowski – Dyrektor Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego UM WZP
 • Dorota Janicka – Dyrektor Parków Krajobrazowych WZP
 • Wojciech Heliński – Prezes ZART sp. z o.o.
 • Zdzisław Pawlicki – Dyrektor Biura ZROT
7. Dyskusja nt. planu pracy ZROT na rok 2018 – wypracowanie kierunków działań i zasad współpracy ZROT, z JST, przedsiębiorcami i NGO, przy ich realizacji.
8. Przedstawienie wniosków złożonych do Komisji Uchwał i Wniosków oraz propozycji uchwał
9. Głosowanie uchwał przedstawionych przez Komisję Uchwał i Wniosków
10. Zamknięcie Walnego Zebrania
14:00
Lunch